predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij
patofiziologija za fizioterapevte | fiziologija za različne študijske smeri  

 

Študijski program Fizioterapija, predmet Patološka fiziologija

Temeljni smoter predmeta Patološka fiziologija je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov in bolezni ter tako predstaviti spremenjeno delovanje človeškega organizma v primeru bolezni. To razumevanje je za fizioterapevte, ki so pri svojem delu z bolniki razmeroma samostojni in v daljšem obdobju v pogostih neposrednih stikih, zelo pomembno iz dveh razlogov: 1) v grobem morajo razumeti, kaj se z bolniki, ki so jim zaupani, dogaja in kaj je racionalni temelj za njihove posege ali omejitve pri teh posegih, da bi bolniku kar najbolj koristili in ne škodovali, in 2) ker so bolniku blizu in ga tudi neposredno opazujejo lahko ob ustreznem znanju postanejo pozorni na določene spremembe, ki so se pojavile pri bolnikih med zdravljenjem in o njih opozarjajo druge zdravstvene delavce v dobrobit bolnika. Pouk predmeta se močno naslanja na pridobljeno znanje fiziologije in zahteva od študentov primerno stopnjo obvladovanja in uporabe tega znanja. V omejenem obsegu posega v klinična področja in tako ustvarja temelj za stopnjevito in povezano naraščanje znanja in usposobljenosti študentov med študijem fizoterapije.

Pri predavanjih sistematično predstavimo posamezne teme, ki so bile izbrane tako, da bi bile zanimive za fizioterapevte. To so bodisi patofiziološke teme s področij, kjer je fizioterapija pomemben del zdravstvenega procesa (lokomotorni aparat, živčevje, dihala, bolečina), ali pa obravnavajo patološka stanja in bolezni, ki so najbolj pogoste in bo vsak fizioterapevt v zdravstvenih ustanovah delal s takimi bolniki (npr. vnetje, sladkorna bolezen, srčni infarkt, dehidracija, debelost, stres ipd.). Vaje potekajo v skupinah in so aktivna oblika pouka. Tema posamezne vaje zadeva patofiziološke temelje pomembnega patološkega stanja pri človeku. Pomemben del je razpravljanje študentov z voditeljem vaje. Razpravljamo z vsakim študentom posebej, tak pristop seveda zahteva ustrezno pripravljenost študentov na vajo, čemur služijo navodila za vajo na začetku ciklusa vaj.

Da bi študentom olajšali študij našega predmeta, smo sodelavci inštituta izdali učbenik Patofiziologija s temelji fiziologije. Učbenik redno posodabljamo in dopolnjujemo in predstavlja skupaj z zapiski predavanj temeljno učno gradivo za izpit. Izpit je pisen (30 testnih vprašanj z možnostjo več pravilnih odgovorov).


Obvestila o pouku

Feri - Ferida Vučkič, 9. 9. 2016, 10:43
Telefonski imenik in mail zaposlenih

Feri - Ferida Vučkič, 28. 9. 2017, 12:00
Urnik - predavanja za patološko fiziologijo za fizioterapevte 2. letnik 2017/18