predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij
splošna fiziologija | biokemija bolezni človeka | nevrokemija  

 

Študijski program Biokemija, predmet Biokemija bolezni človeka

Biokemija bolezni človeka je izbirni študij za tiste študente biokemije, ki jih zanima medicina in vidijo na tem širšem področju tudi možnosti za svojo poklicno uveljavitev. Biokemija predvsem z razvojem molekularne biologije postaja v medicini vse bolj pomembna: prispeva k poznavanju mehanizmov bolezni, je nepogrešljiva pri diagnostiki, je del medicinske biotehnologije in razvoja novih zdravil. Za sodelovanje na kateremkoli od teh področij je nujno neko temeljno znanje o boleznih in bolezenskih procesih pri človeku.

Temeljni smoter predmeta je zatorej omogočiti študentom biokemije, da spoznajo mehanizme nastanka in razvoja ter značilnosti nekaterih bolezni, ki so pri nas pogoste in pri katerih so biokemične motnje v ospredju, tako da predznanje biokemije študentom dovoljuje razumevanje obravnavane snovi (npr. vnetje, sladkorna bolezen, osteoporoza in rahitis, ateroskleroza, debelost, hiperlipoproteinemije, nagnjenost h krvavitvam, konformacijske bolezni). Snov v obsegu 60 ur podamo v obliki predavanj in manjšega števila seminarjev. Pri slednjih študentom na začetku semestra razdelimo učno gradivo, ki ga pred seminarjem preštudirajo, nato pa temo obdelamo v obliki pogovora s študenti. Po končanem pouku s pisnim izpitom preverimo temeljno znanje iz obravnavanih tem po učbeniku Patofiziologija s temelji fiziologije, ki ga študenti dobijo v pisarni inštituta.


Obvestila o pouku

Feri - Ferida Vučkič, 9. 9. 2016, 10:45
Telefonski imenik in mail zaposlenih

Tomaž Marš, 29. 9. 2017, 11:59
Urnik izbirnega predmeta Biokemija bolezni človeka za štud.l. 2017/2018

Tomaž Marš, 11. 10. 2017, 15:49
Navodila in predstavitev predmeta BIOKEMIJA BOLEZNI ČLOVEKA

Tomaž Marš, 11. 10. 2017, 15:53
Obvestilo o spremembi teme seminarja


Ocene

Tomaž Marš, 12. 2. 2016, 09:25:53
Rezultati izpita Biokemija bolezni človeka z dne 10.februar 2016

Tomaž Marš, 14. 1. 2016, 15:41:31
Rezultata izpita BIOKEM BOL ČLOV z dne 11.januar 2016